Ξεκινούν αντιπλημμυρικά έργα στον Κηφισό

Ξεκινούν αντιπλημμυρικά έργα στον Κηφισό

 

Επιμέλεια: Γιούλη Ηλιοπούλου

 

Η τραγωδία της Θεσσαλίας κινητοποίησε υπεύθυνους φορείς και κυβέρνηση για κάτι το οποίο έπρεπε εδώ και χρόνια να είναι προτεραιότητα. Η αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών γύρω από τον ποταμό Κηφισό, που αποτελεί τον κυριότερο αποδέκτη ομβρίων υδάτων του Λεκανοπεδίου. Ο Κηφισός έχει πολλές φορές πλημμυρίσει και έχει δείξει τα «δόντια» του, παίρνοντας μαζί του αθώα θύματα που πνίγηκαν στα ορμητικά νερά του. Και όσο τα φαινόμενα παρουσιάζονται ισχυρότερα και πιο έντονα, τόσο οι φόβοι πληθαίνουν για μία νέα τραγωδία που θα προκληθεί από τα νερά του Κηφισού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δρομολογούν τώρα την έγκριση ενός καινοτόμου σχεδίου για τον Κηφισό, ο οποίος. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας λίμνης που θα βοηθήσει σε περίπτωση μεγάλων πλημμυρικών γεγονότων, ώστε να μην υπερχειλίζει το ποτάμι.

Εδώ και χρόνια άλλωστε επιστήμονες, κοινωνικοί φορείς, δήμοι και κάτοικοι, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επιμένοντας ότι η περιοχή φαίνεται ανοχύρωτη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα και απαιτούν άμεσα μέτρα προστασίας της ζωής και των περιουσιών.

Τα έργα

Τα έργα, όπως παρουσιάστηκαν στο «Βήμα της Κυριακής» στις 17 Σεπτεμβρίου, υπογράφονται από τον διευθυντή της ΔΙΠΑ κ. Κώστα Δημόπουλο, πολιτικό μηχανικό και περιλαμβάνουν τη διευθέτηση δυο τμημάτων του Κηφισού _ «Τρεις Γέφυρες – Κόκκινος Μύλος» και «Κόκκινος Μύλος-Αττική Οδός», αλλά και την κατασκευή μιας λεκάνης ανάσχεσης πλημμυρικών απορροών, δηλαδή μιας «λίμνης», στην οποία θα συγκρατούνται για λίγες ώρες τα ύδατα, σε περίπτωση ακραίων βροχοπτώσεων, ώστε να διοχετεύονται σταδιακά στο κλειστό τμήμα του ποταμού (ρέει κάτω από την Εθνική Οδό από τις Τρεις Γέφυρες έως το Φάληρο). Έχουν με προϋπολογισμό γύρω στα 50 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από το νέο ΕΣΠΑ.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος για τις γύρω περιοχές από τις υπερχειλίσεις.

Το μέγεθος της λίμνης υπολογίστηκε για μέγεθος βροχοπτώσεων που εμφανίζονται μια φορά κάθε 50 χρόνια (περίοδος επαναφοράς 50 ετών), κάθε 100 χρόνια και κάθε 1.000 χρόνια. Πάντως, με βάση τις βροχοπτώσεις που εμφανίζονται μια φορά κάθε 50 χρόνια η ποσότητα εκσκαφών για τη δημιουργία της, σε πρώτη φάση,  εκτιμάται περίπου στα  300.000 κυβικά μέτρα και το  βάθος της, στη μέγιστη στάθμη, θα φτάνει περίπου στα 15 μέτρα.  Η λίμνη χωροθετείται  παράλληλα με την Εθνική Οδό, στα δυτικά της, πάνω από τον κόμβο με την Αττική οδό, και εκτείνεται εντός των περιοχών Αχαρνών και Μεταμόρφωσης.

 

Η λίμνη ανάσχεσης

Το  τμήμα της  Λεκάνης Ανάσχεσης θα  περιλαμβάνει έργα σε τμήμα του ποταμού  μήκους 1.650 μέτρων το οποίο βρίσκεται σε φυσική κατάσταση. Με τα συγκεκριμένα έργα θα διευρυνθεί η υφιστάμενη λεκάνη ανάσχεσης για μείωση του κινδύνου για πλημμύρες. Η λίμνη ανάσχεσης θα ταμιεύει νερό μόνο για λίγες ώρες σε πλημμυρικά γεγονότα μεγάλης περιόδου επαναφοράς. Η επιφάνεια της λεκάνης ανάσχεσης για μείωση της πλημμυρικής παροχής αιχμής (για περίοδο επαναφοράς 50 ετών) έχει υπολογιστεί στα 106.000 m2.

Η λεκάνη ανάσχεσης θα λειτουργεί όταν η παροχή θα υπερβαίνει τα 168 κυβικά ανά δευτερόλεπτο (m3/s), ενώ για πιο μικρές παροχές το σύστημα θα λειτουργεί όπως και  σήμερα. Στο έργο, μεταξύ άλλων, προβλέπονται έργα ελέγχου ροής με κατακόρυφο τοιχίο το οποίο σφραγίζει την είσοδο από μια στάθμη και πάνω. Η χρονική διάρκεια πλημμυρισμού της θα φτάνει τις 2 ώρες και 15 λεπτά.

Οι δύο διευθετήσεις επί του Κηφισού

Εκτός από τη λίμνη τα έργα θα περιλαμβάνει και δύο διευθετήσεις του ποταμού. Το 1ο τμήμα «Τρεις Γέφυρες – Κόκκινος Μύλος», μήκους  3,3 χιλιομέτρων θα περιλαμβάνει  έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα με τα οποία θα διευρυνθεί και θα τροποποιηθεί η  υφιστάμενη διατομή του ποταμού. Η νέα διατομή θα παραμένει ανοικτή.

Το 2ο τμήμα «Κόκκινος Μύλος-Αττική Οδός», μήκους 2,15 χιλιομέτρων, θα περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης στην κοίτη του Κηφισού, η οποία σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται σε φυσική κατάσταση παρά τις πολυάριθμες επιβαρυντικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις (π.χ. πλευρικοί τοίχοι από σκυρόδεμα στο όριο της κοίτης) καθώς και τα αντίστοιχα συνοδά έργα.  Για αυτό το τμήμα έχουν προταθεί έργα κυρίως από συρματοκιβώτια με τα οποία θα διευρυνθεί και θα τροποποιηθεί η υφιστάμενη διατομής του ποταμού σε μήκος 1,94 χιλιόμετρα, ενώ για 216,50 μέτρα δεν προβλέπονται έργα διευθέτησης.

Και τα τρία τρήματα των αντιπλημμυρικών έργων στον Κηφισό περιλαμβάνουν και παράλληλα έργα όπως νέες οδικές γέφυρες, πεζογέφυρες, μια υδατογέφυρα αγωγού ΕΥΔΑΠ (καθαίρεση υφιστάμενης και επανακατασκευή), αποκαταστάσεις οδών, πεζοδρομίων, δικτύων  και βλάστησης.

 

Πόσο σύντομα θα πραγματωθεί

Στην Ελλάδα ο χρόνος που μεσολαβεί από την εκπόνηση μελετών μέχρι την πραγμάτωσή τους πολλές φορές ξεπερνά τα όρια της… φαντασίας και της αντοχής. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ο φόβος η μελέτη αυτή κάπου να σκοντάψει, κάπου να καθυστερήσει, κάπου να εγκλωβιστεί στη γραφειοκρατία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο του «ΒΗΜΑΤΟΣ» η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αναμένεται να έχει υπογραφεί έως τις αρχές Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην αργοπορία υποβολής κρίσιμων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αντίστοιχες προσπάθειες δημιουργίας λεκανών ανάσχεσης στον Κηφισό είχαν γίνει και στο παρελθόν, οι οποίες χωροθετούνταν σε περιοχές της Πάρνηθας, αλλά δεν είχαν καταφέρει να πάρουν περιβαλλοντικούς όρους.

Ας ευχηθούμε να προχωρήσουν όλα με ταχείς ρυθμούς και υπό το πρίσμα του «επείγοντος», αφού η ανθρώπινη ζωή και η προστασία της προφανώς είναι ζητήματα επείγοντα και δεν χωρούν αναβολές και κωλυσιεργίες.