Πρόεδρος του ΑΣΔΑ και Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο των Δράσεων των ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 με θέμα  «Σύγχρονες Αναπτυξιακές Απαιτήσεις για την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων–Ψηφιακές Υπηρεσίες μέσα από την Πλατφόρμα https//www.paratiritirio.com».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και σκοπός του ήταν η παρουσίαση της Πλατφόρμας www.paratiritirio.com και των εργαλείων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Οι υπηρεσίες του Παρατηρητηρίου παρέχονται διαδικτυακά προς όλες τις επιχειρήσεις & τους εργαζόμενους, χωρίς κάποια εξαίρεση, χωρίς κάποιο γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, χωρίς κανένα κόστος.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ και Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης αναφέρθηκε στις δυνατότητες στήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης που προσφέρουν οι Δράσεις του Προγράμματος ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας.

 

Το υλικό του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.paratiritirio.com.gr/news/970feea6-77fd-4b74-b27b-e1367d781c35