Αντιδήμαρχος Π.Λύκος, Περιστέρι, αναπλάσεις

Περιστέρι: Μεγάλες αναπλάσεις στα σκαριά. Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο Π.Λύκο

Του Αλέξανδρου Λαλάκου

 

Μεγάλες αλλαγές προβλέπονται στα επόμενα χρόνια σε δρόμους και γειτονιές του Περιστερίου, αφού δρομολογήθηκε το Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις - αναπλάσεις - προσβασιμότητα οδικών αξόνων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Περιστερίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Πιο συγκεκριμένα, όπως δημοσιεύθηκε και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με αριθμό πρωτοκόλλου 3753/9-7-2021 (ΑΔΑ:91Μ246ΜΤΛ6-4ΟΕ) εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών σχέδιο ανάπλασης, με συνολική δαπάνη 11.850.000 ευρώ για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εντοπισμένων παρεμβάσεων σε αναπλάσεις συγκεκριμένων περιοχών του Περιστερίου, που θα έχουν συνέχεια και στόχο να υπάρχει παρέμβαση σε πολλές επιμέρους περιοχές, χωρίς να δοθεί μεγαλύτερο βάρος και προσοχή μόνο σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Επιδιώκεται η ισομερής και ισότιμη ανάπλαση πολλών περιοχών της πόλης μας. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: (α) Παρεμβάσεις - αναπλάσεις – προσβασιμότητα οδικών αξόνων και κοινόχρηστων χώρων, σε συνολική έκταση 84.960,00 m2 και (β) Παρεμβάσεις - αναπλάσεις – προσβασιμότητα οδικών αξόνων και κοινόχρηστων χώρων, σε συνολική έκταση 35.910,00 m2

Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λύκος, έχει οριστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Περιστερίου, για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης καθώς και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκλήρωση του έργου. Τον συναντήσαμε και μας ξενάγησε στους δρόμους και στις πλατείες που εντάσσονται στο σχέδιο ανάπλασης. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης χώρου, δεν καταφέραμε να δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες από όλους τους δρόμους που φωτογραφίσαμε.

Όπως μας ανέφερε, το έργο είναι πλέον, μετά την έγκρισή του, στο στάδιο της δημοπράτησης και μέσα σε ένα εξάμηνο πρέπει να έχει υπογραφεί η Σύμβαση ανάληψης του έργου. Ο χώρος της ανάπλασης επιλέχθηκε με κριτήριο να αποτελεί ένα ενιαίο και σαφώς καθορισμένο σύνολο του αστικού ιστού. Απλώνεται σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου, έτσι ώστε να περικλείει και να επηρεάζει άμεσα τον μεγαλύτερο δυνατό χώρο και έτσι να ωφελείται μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του δήμου.

Η περιοχή της παρέμβασης περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι: Τον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την πλατεία στο Μπουρνάζι έως την Παναγή Τσαλδάρη. Επίσης θα ανακατασκευαστούν τμήμα της οδού Αϊδινίου, τμήμα της Πατριάρχου Ιωακείμ και ο πεζόδρομος της Αιγίνης που θα συνενωθούν με τον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τμήμα της οδού Κώστα Βάρναλη (από Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Μαδύτου), τον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης την Εθνικής Αντιστάσεως (μέχρι την οδό Δωδεκανήσου), την οδό Δωδεκανήσου (από την Πελασγίας έως την Αναπαύσεως), ένα τμήμα της Αναπαύσεως (από την Δωδεκανήσου μέχρι την Αγίου Κηρύκου, την οδό Αγίου Κηρύκου, την πλατεία στην οδό Ανδριτσαίνης (Γιαννάκου), την οδό Αμύντορος, την οδό Αίγλης, την οδό Καρυάτιδος και κάποιες άλλες πλατείες της Ανθούπολης.

Το δεύτερο κομμάτι που θα αναπλαστεί και εντάσσεται στο ΥΠΟΕΡΓΟ2 είναι η οδός Πάρνηθος (από Πελασγίας έως Μαραθωνοκάμπου), τμήμα της οδού Παλαιάς Καβάλας (από τη λεωφόρο Αθηνών έως την οδό Τρεμπεσίνα- Μαραθωνοκάμπου), η οδός Μαραθωνοκάμπου και η οδός Παρνασσίδος. Επίσης οι οδός Μπαρούξη, από Παλαιάς Καβάλας έως Τζων Κέννεντυ.

 

Πώς θα αναβαθμιστεί το αστικό τοπίο;

Στόχος των αναπλάσεων, όπως μας δήλωσε ο κ.Λύκος, θα είναι η ασφάλεια, η διευκόλυνση της καθημερινότητας των κατοίκων αλλά και η δυνατότητα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Αυτό θα γίνει με την εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλους, ιδιαίτερα για άτομα με κινητικά προβλήματα, την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών (τώρα σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται δύσκολο ή και επικίνδυνο ακόμα λόγω κακοτεχνιών), τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης με στόχο την απρόσκοπτη κυκλοφορία και ροή των οχημάτων, την εξασφάλιση ευχάριστου μικροκλίματος και χώρων ανάπαυσης με καθίσματα και εμπλουτισμό του πρασίνου, εξοικονόμηση ενέργειας με τοποθέτηση νέων φωτιστικών με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και πολλά άλλα. Προφανώς από τον σχεδιασμό θα προκύψει τόσο λειτουργική όσο και αισθητική αναβάθμιση των χώρων παρέμβασης.

 

Οι συνθήκες σήμερα

Το συγκεκριμένο έργο ήταν απαραίτητο και είναι μία ουσιαστική πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής αφού η υπάρχουσα κατάσταση σε πολλά μέρη της πόλης είναι προβληματική. Ο διατιθέμενος δημόσιος χώρος για κίνηση και στάση πεζών, για δενδροφύτευση ή άλλες δραστηριότητες υπολείπεται αντί να είναι κυρίαρχος, όπως αρμόζει σε έναν δημόσιο χώρο ανθρωποκεντρικά σχεδιασμένο. Επίσης ο αστικός εξοπλισμός και τα δομικά στοιχεία του χώρου (τα πεζοδρόμια π.χ.) δεν έχουν σαφή αισθητικά κριτήρια, όπως κοινό χρώμα και υλικό και είναι συχνά κατεστραμμένα και επικίνδυνα. Τέλος ιδιαίτερα οξύ είναι το θέμα των αυτοκινήτων και της στάθμευσης ειδικά στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Το σχέδιο της νέας παρέμβασης θα είναι ανθρωποκεντρικό, με κυρίαρχο στόχο την ολική βελτίωση και αναβάθμιση της ζωής των Περιστεριωτών και των επισκεπτών στην πόλη μας.