Συνέχεια για το πρόγραμμα «Αντιμετώπιση Κουνουπιών» στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Συνέχεια για το πρόγραμμα «Αντιμετώπιση Κουνουπιών» στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Συνεχίζεται η εφαρμογή ψεκασμών κουνουπιών (προνυμφοκτονία) που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κουνουπιών, για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών, βάσει των στοιχείων των ευρημάτων των δειγματοληψιών κουνουπιών προχώρησε στην εφαρμογή του ψεκασμού υπό την εποπτεία των υπηρεσιών μας.

«Βασική  προτεραιότητα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η προστασία των πολιτών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και  η προστασία του περιβάλλοντος που τόσο έχει επιβαρυνθεί» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας Βασίλης Λώλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την Περιφέρεια, όλοι οι Δήμοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη και την υποχρέωση να υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα εντός του αστικού ιστού, διενεργώντας καθαρισμό και ψεκασμούς σε όλα τα φρεάτια των όμβριων υδάτων, όπως και σε σημεία με στάσιμα νερά.