Τα πόθεν έσχες των δημάρχων Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Πετρούπολης

Τα πόθεν έσχες των δημάρχων Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Πετρούπολης

Τι δηλώνει ο πρώην Δήμαρχος Χαϊδαρίου

Εισοδήματα 143.243 ευρώ, μαζί με την σύζυγό του, δηλώνει στο Πόθεν Έσχες του ο Δήμαρχος Χαιδαρίου, Βαγγέλης Ντηνιακός

Το πόθεν έσχες περιλαμβάνει μισθούς, καταθέσεις σε τράπεζες, ακίνητα, μετοχές, οχήματα και συμμετοχή σε επιχείρηση.

Ειδικότερα, στο πόθεν έσχες του:

-Οι τραπεζικές καταθέσεις είναι  225.444 ευρώ.

– Διαθέτει 5 ακίνητα και δύο οχήματα μαζί με την σύζυγό του.

 

Στέφανος Βλάχος:

Εισόδημα ύψους 54.160,38 ευρώ από κάθε δραστηριότητα δήλωσε το έτος 2021 (χρήση 2020) δηλώνει ο Στέφανος Βλάχος. Δήλωσε καταθέσεις ύψους 217.843,12 ευρώ, ενώ είναι υπόχρεος σε 15 ακίνητα από κοινού με τη σύζυγό του.

Τέλος ο κ. Βλάχος είναι υπόχρεος σε δύο οχήματα, ένα μεγάλου και ένα μικρού κυβισμού.

 

Εισοδήματα 204.731 ευρώ. μαζί με τη σύζυγό του δηλώνει στο Πόθεν Έσχες του ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης.

Το κοινό πόθεν έσχες περιλαμβάνει μισθούς, μετοχές, καταθέσεις σε τράπεζες, ακίνητα, οχήματα κ.α.

Ο ίδιος, επίσης έχει συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στο πόθεν έσχες του:

-Οι τραπεζικές καταθέσεις είναι 424.449 ευρώ,

-Έχει 70 ακίνητα ενώ διαθέτει και 1 όχημα.

Τέλος, υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις 300.000 σε ελβετικό φράγκο.