ερευνητικό πρόγραμμα ΒαδίΖΩ του Δήμου Περιστερίου

Ολοκλήρωση για το ερευνητικό πρόγραμμα ΒαδίΖΩ του Δήμου Περιστερίου

Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα ΒαδίΖΩ του Δήμου

Περιστερίου σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη βοήθεια των δημοτών που

αντιμετωπίζουν προβλήματα οστεοαρθρίτιδας γόνατος.

 

Η έρευνα διεξήχθη υπό την αιγίδα του τμήματος Φυσικοθεραπείας του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)και το Δήμο Περιστερίου. Η μελέτη

έλαβε χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2020 ως και το Φεβρουάριο του 2022.

Το βραβευμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόγραμμα Escapepain εφαρμόστηκε

για πρώτη φορά στο Δήμο μας με την αρωγή του Αντιδημάρχου Περιστερίου

Ιατρού κ. Μπεκιάρη. Η ερευνητική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo

της μεταδιδακτορικής έρευνας της Μαρίας Μουτζούρη, Επίκουρης

Καθηγήτριας με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Γεώργιο Γιόφτσο, Καθηγητή

Φυσικοθεραπείας Α΄ Βαθμίδας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του

Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Δήλωσαν συμμετοχή 60 δημότες με πόνο στο γόνατο, και τελικά κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη μελέτη 44 δημότες.