Διακομματική σύσκεψη στον Δήμο Περιστερίου

Διακομματική σύσκεψη στον Δήμο Περιστερίου

 

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, ώρα 11:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου (κτίριο Ξυλοτεχνία), για τον καθορισμό του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.

Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν, μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00, για επεξεργασία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dioikitiko@peristeri.gr

Ενόψει της διενέργειας των προσεχών Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 και σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. 8481/15-2-2022 (ΦΕΚ 674 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί καθορισμού τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, καλούνται να ορίσουν εκπρόσωπους, προκειμένου να λάβουν μέρος σε κοινή σύσκεψη, για την κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.