ΣΒΑΚ Δήμου Περιστερίου, αστική κινητικότητα, διαβούλευση

Πρόσκληση για την 2η Δημόσια Διαβούλευση του ΣΒΑΚ Δήμου Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σας προσκαλεί στην 2η Δημόσια Διαβούλευση με τίτλο «Παρουσίαση προκαταρκτικών σεναρίων διαχείρισης κινητικότητας», η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://join.skype.com/FYZuEUOs2V7q  

Πληροφορίες για το αντικείμενο του ΣΒΑΚ παρέχονται στην ιστοσελίδα svak4peristeri.org